Oferuję wykonanie tłumaczeń

•    prac magisterskich i licencjackich (koryguję błędy);
•    instrukcji obsługi;
•    umów;
•    ofert handlowych, wszelkiego rodzaju reklam;
•    tekstów ekonomicznych, prawniczych itp;
•    kontraktów;
•    ofert turystycznych;
•    wypracowań, opowiadań itp;
•    CV;
•    wszelkiego rodzaju dokumentów;
•    wywiadów;
•    artykułów prasowych;
•    ogłoszeń;
•    korespondencji prywatnej i służbowej;
•    ulotek, folderów, katalogów;
•    stron internetowych
      i wiele innych (oprócz tłumaczeń przysięgłych). 


Oferuję również obsługę konferencji, eventów, szkoleń, spotkań biznesowych i wszelkiego rodzaju oficjalnych spotkań.Udzielam korepetycji z języka rosyjskiego.